Onderstaande tekst komt overeen met de video.


Onze werkwijze is zorgvuldig, flexibel en transparant.
Uitgangspunt is: niet verkopen, maar helpen, met 100% kwaliteit.
En: laat het weten, als ook maar iets op deze site niet duidelijk is.

Een project om een uitleg-video te laten maken doorloopt de volgende fasen:

Werkwijze-1 luisteren naar de klant In een oriënterend gesprek luister ik met aandacht naar uw wensen.
Ik vorm mij daarmee een beeld, hoe ik u met een uitleg-video kan helpen uw doelgroep het beste voor te lichten.
werkwijze-2 oplossingen voorstellen Daarna stel ik oplossingen voor, en stem deze met u af op uw budget en tijd.
U kiest of combineert opties die voor u interessant zijn;
ik kan deze met aparte videovoorbeelden illustreren.
werkwijze-3 videotips voor filmsessie U krijgt verder als leidraad een uitgebreide lijst met praktische vragen, zoals:
• welke collega’s en cliënten vragen we om mee te werken?
• voor welke afdelingen / producten is de film (nog meer) bruikbaar?
• op welke locatie(s) filmen we en wanneer zijn die beschikbaar?
U kunt hiermee gemakkelijker op elkaar afstemmen:
• uw eigen wensen en mogelijkheden
• doelen voor de kijker
• filmtechnische wensen.
Een vervolgoverleg is altijd mogelijk.
  Als u een helder beeld heeft van uw wensen en de mogelijkheden, stuur ik u op verzoek een gedetailleerde offerte. U ziet een daarvan een voorbeeld bij “Tarieven”.
Uiteraard is al het bovenstaande geheel vrijblijvend.
werkwijze-5 offerte goedkeuren Bij accoord mailt u de offerte als geaccepteerd terug aan info@voorlichtingsvideos.nl.
werkwijze-6 flexibel samenwerken Uw wensen blijven de basis voor de film, daarom sta ik in het hele traject open voor zowel op- als aanmerkingen.
Het maken van een film is een dynamisch proces, er is dus ruimte voor tussentijdse aanpassingen.
Essentieel bij samenwerking zijn betrokkenheid, betrouwbaarheid, en open communicatie.
werkwijze-7 conceptvideo goedkeuren Na het filmen en de eerste montage van de video krijgt u in principe binnen een week het concept via WeTransfer toegestuurd.
Dit concept is nog voorzien van een watermerk.
werkwijze-8 film aanpassen naar wens We overleggen over het resultaat.
Eventuele wijzigingen worden aangebracht zoals u dat wenst,
en het watermerk wordt verwijderd.
werkwijze-9 aanleveren eindversie film Als u de uiteindelijke video heeft ontvangen en deze naar wens is, bevestigt u dit via info@voorlichtingsvideos.nl.
Graag plaats ik uw reactie op het eindproduct bij de reviews; dit kan ook geanonimiseerd als u daar prijs op stelt.
werkwijze-10 facturering videoproductie U ontvangt een factuur met het afgesproken bedrag, en voldoet dit binnen een betaaltermijn van 4 weken.