Audiovisueel informeren …


Hieronder aanvullende info bij deze video:
 

1
► Audiovisueel informeren is uitnodigender dan tekst.
1 oogopslag kan meerdere zinnen vervangen – en nog sneller ook.
► Tekstuele presentatie leidt eerder tot foute interpretatie dan audiovisuele.

2
► Video geeft niet alleen op concreet niveau informatie weer, maar ook op metaniveau, zoals
sfeer, emotie, of persoonlijke uitstraling.
► Goede cameravoering en perspectief versterken die informatieoverdracht nog eens.
► De vertaalslag van iets lezen naar zich iets voorstellen wordt overbodig.
3
► Een gezicht spreekt meer dan tekst, ikonen of schema’s
► Medisch: de arts die zich al voorstelde is vertrouwder voor nieuwe patiënten.
► En: prettige voorlichting bespoedigt genezing!
4
► Zien + horen maakt indrukken veelzijdig
► en intensiveert zo de geheugenopslag,
► ook omdat goed beeld direct inzicht verschaft.
5
► Een video toont, dat er moeite is gedaan om de klant of patiënt goed te informeren,
► en verhoogt tevens efficiëntie en veelzijdigheid van uw website!

CONCREET

Centraal
staat
duidelijkheid

BE-LEEFD

Dingen
als echt
ervaren

PERSOONLIJK

Basis voor
relatie
met cliënt

VEELZIJDIG

Audio-
Visuele

opslag

VRIENDELIJK

Video bereikt
zoveel meer
dan u denkt…