3x Videokwaliteit: in beeld, geluid en montage

Hoe herken je dan kwaliteitsvideo’s?
Zie telkens eerst de korte toelichting, en kijk dan de video!


Deze video is geen afgeronde eenheid zoals gebruikelijk, omdat hij bestaat uit losse voorbeeldfragmenten.

In deze video wordt achtereenvolgens getoond:
• geen zichtbare schokken door het lopen van de cameraman: een steadycam zorg voor een vloeiende zweef-illusie
• zooms en camerabewegingen beginnen of eindigen niet abrupt
• goede (selectieve) scherpte van het onderwerp, juiste belichting, voldoende resolutie
• geen kleurzweem, zoals b.v. bij TL-licht. Ongecorrigeerd (=niet “gewit”) wordt dat geelgroen op de video
• de camera volgt de beeldlijn van duidelijkste uitleg, en door kadering sluiten we bijzaken uit
• de beeldcompositie is informatief, maar ook zo esthetisch mogelijk; niet-alledaagse shots houden de aandacht vast


Deze video is geen afgeronde eenheid zoals gebruikelijk, omdat hij bestaat uit losse voorbeeldfragmenten.

In deze video wordt achtereenvolgens getoond:
• vol en transparant, dus met breed en evenwichtig frequentiespectrum
• geen oversturing, d.w.z. geen vervormd geluid, doordat het te hard is opgenomen
• vloeiende niveauverschillen, b.v. bij wisseling van een rustige naar een lawaaierige omgeving, of omgekeerd
• goed verstaanbare sprekers, o.a. door goed microfoongebruik
• zonder bijgeluiden, zoals ruis, windvlagen, papiergeritsel of geroezemoes op de achtergrond


Deze video is geen afgeronde eenheid zoals gebruikelijk, omdat hij bestaat uit losse voorbeeldfragmenten.

In deze video wordt achtereenvolgens getoond:
• de intro past bij inhoud en stijl van het thema
• achtergrondmuziek sluit aan bij het onderwerp
• geluid en beeld lopen synchroon als dat de boodschap versterkt
• muziek(tekst) en beeld vullen elkaar aan; het geheel is dan meer dan de som der delen!
• kleurgebruik en lettertype worden bepaald door huisstijl of onderwerp
• beeldcombinaties en animaties ondersteunen de uitleg, en zijn geen doel op zich
• sprekers zijn zichzelf, in een omgeving die hun identiteit illustreert
• de snelheid van beeldwisselingen hangt af van het verhaal; de instructieve rust blijft in elk geval intact
• de aftiteling heeft dezelfde stijl als de intro