“Uitleggen is een vak apart,
essentieel als je een boodschap
wilt overbrengen.”

“Met zo’n ervaringscombi ben je inderdaad onderscheidend als videomaker.”

Meer details over deze 4 rollen:
didactisch-professioneel, taalkundig

• ben ik gewend om heldere teksten te schrijven, die ook grammaticaal en idiomatisch correct zijn,
• bouw ik video’s professioneel-didactisch op,
• en bied ik een altijd aanwezige Passie voor Uitleg 🙂
filmer en voormalig fotograaf

• werk ik, afhankelijk van het onderwerp, o.a. met schoudercamera, GoPro Hero’s, en dual-arm-steadycam,
• ken ik een breed scala aan onderwerpen, zie portfolio,
• heb ik ruime ervaring, o.a. bij Albeda College en Erasmus MC, zie eerdere opdrachtgevers,
• en gebruik voor licht en compositie ook een lange ervaring als voormalig fotograaf.
Ervaringsdeskundig als patiënt

• ken ik de behoefte aan informatie over een komende, onbekende behandeling,
• weet ik hoe graag je ervaringen en begrip van anderen hoort,
• was ook mijn eerste onrust weg na video-kennismaking met de behandelaar,
• en werk ik volgens de 5 kwaliteitscriteria in (medische) voorlichtingsvideo’s.
Videomaker denkt mee met de klant • zie ik een opdrachtgever als project-collega, wiens wensen ik zo goed mogelijk wil realiseren,
• voel ik me betrokken bij het onderwerp dat in beeld wordt gebracht,
• en ben ik niet eerder tevreden dan wanneer de opdrachtgever dat ook is, zie de vele reviews.